Stichting Reclame Code: CHECK!

Online adverteren volgens de reclame code. We gingen bij ze langs om te controleren of Let's Post voldoet aan de richtlijnen voor social media. CHECK!

Onlangs waren we te gast bij de Stichting Reclame Code, het uitvoerend orgaan van de Reclame Code Commissie. Dé mediawaakhond van Nederland. Ons doel: controleren of het platform voldoet aan de (vernieuwde) richtlijnen rondom (social media) influencing. Let's Post is namelijk ontwikkeld voor micro-influencing: iemand beveelt alleen bij zijn eigen vrienden een product of shop aan. En daar heeft de Reclame Code Commissie onlangs haar regels over vernieuwd.

Terwijl we de functie en praktische uitvoering van het platform bespraken werd al snel duidelijk dat Let's Post voldoet aan de eisen. Wel fijn, omdat we met vooruitziende blik Let's Post hebben ontwikkeld. Toen 2 jaar geleden de opkomst van influencers niet te negeren was, rees het vraagstuk bij de regulerende media instanties hoe dit in goede banen te leiden. We zaten toen al aan tafel bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum. Vooral de populariteit van de Enzo Knol's bij minderjarigen vroeg om een oplossing. Na onderzoek bleek ook nog eens dat de jeugd totaal niet door had dat het om reclame ging. En dit beperkt zich natuurlijk niet tot de jeugd.

Omdat social media berichten door individuen zelf worden gemaakt is het moeilijk om deze:

a) allemaal te controleren

b) te reguleren

Dus die gedachte lag aan de basis bij de ontwikkeling van Let's Post. De Reclame Code eist dat in een bericht duidelijk moet zijn dat de maker ervan op één of andere manier ervoor vergoed wordt. Het meest voor de hand liggend is het toevoegen van hashtags zoals #ad of #spon, maar andere manieren mogen ook, zolang het maar duidelijk is. 

Nou, dat kunnen we duidelijk laten zien in een Let's Post bericht.

Maar we konden ook laten zien dat Let's Post verder gaat dan dat. Naast dat Let's Post automatisch "dit is een gesponsord bericht" toevoegt aan een campagne bericht, kan Let's Post ook handhaven. En wel op de volgende manieren:

  • naast de standaard regels van Let's Post, kan de adverterende shop zelf ook nog regels toevoegen
  • een consument (ambassadeur) verplicht zichzelf bij deelname te houden aan de gestelde voorwaarden door Let's Post en de adverterende shop.
  • houdt zowel een consument of de shop zich niet aan de regels, dan worden zij geschorst van het platform en is toekomstige deelname niet meer mogelijk.

Dus verlieten wij weer tevreden het pand van de Stichting Reclame Code. Zij blij. Wij blij.